Per tal de realitzar compres online a TALLÓ SUPERMERCATS serà imprescindible que l’usuari sigui major d’edat, s’hagi registrat prèviament i s’hagin acceptat expressament les condicions d’ús tant de la pàgina web com de la compra online.

1.- El portal de compra online està destinat única i exclusivament a consumidors finals, quedant exclosos la resta d’usuaris que no siguin els destinataris finals del productes (intermediaris, autònoms del sector alimentari, distribuïdors, etc.). Per tant queda expressament prohibida la revenda dels productes adquirits mitjançant la compra online de TALLÓ SUPERMERCATS.

2.- Abans de realitzar qualsevol comanda l’usuari haurà de registrar-se amb totes les seves dades correctes. TALLÓ SUPERMERCATS podrà cancel·lar la comanda, i el registre de l’usuari, si hi ha qualsevol incorrecció o inexactitud de les dades facilitades per l’usuari.

3.- TALLÓ SUPERMERCATS no té cap responsabilitat per l’ús fraudulent que es pugui fer per l’usuari, o per tercers, del nom d’usuari i contrasenya designats així com tampoc respondrà TALLÓ SUPERMERCATS de l’ús fraudulent o indegut dels mitjans de pagaments de l’usuari.

4.- TALLÓ SUPERMERCATS prèviament a l’inici de la comanda revisarà les zones on es presta el servei a domicili.

5.- La recepció de la comanda no suposarà l’acceptació automàtica per part de TALLÓ SUPERMERCATS sinó que la comanda haurà de ser VALIDADA per tal de que sigui admesa. TALLÓ SUPERMERCATS es reserva el dret de no validar i cancel·lar qualsevol comanda sense que l’usuari pugui reclamar cap tipus de responsabilitat ni compensació econòmica per la no validació i/o cancel·lació d’una comanda.

6.- Les comandes validades abans de les 14.00 hores seran servides el mateix dia en horari de tarda. Les comandes realitzades a partir de les 14.01 hores seran servides a partir del següent dia hàbil en horari de tarda. Les entregues només es realitzaran de dilluns a divendres hàbils en horari de tarda.

7.- TALLÓ SUPERMERCATS es reserva el dret d’anul·lar la comanda en cas d’absència de l’usuari del seu domicili o lloc d’entrega.

8.- En cas de força major o imprevista TALLÓ SUPERMERCATS podrà cancel·lar les comandes encara que ja hagin estat validades.

9.- TALLÓ SUPERMERCATS es reserva el dret a modificar les presents condicions d’ús.
L’usuari podrà interposar qualsevol queixa o reclamació per escrit, identificant-se amb totes les seves dades personals i motiu de la queixa o reclamació a TALLÓ Supermercats SUPER TALLÓ, Plaça del Triomf, 22, 23, 24 TERRASSA - Barcelona (Espanya) · TALLÓ Supermercats CENTRE COMERCIAL TERRASSA, Francesc Salvans, 71 TERRASSA- Barcelona (Espanya) i TALLÓ Supermercats SUPER TAL-DIS, C/Colom, 95 TERRASSA - Barcelona (Espanya).

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de les condicions d’ús es dirimirà als Jutjats de Terrassa, renunciant l’usuari al seu fur propi.